Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON w 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przeprowadzą następujące uczelnie wojskowe:

Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Akademia Wojsk Lądowych
ul. ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

Nabór będzie prowadzony spośród osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

  • absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, który ukończyli studia na kierunku wskazanym jak przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
  • podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
  • szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grypie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę przez co najmniej trzy lata;
  • absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

  • do dania 21 stycznia 2019 r. na 3 – miesięczne szkolenie;
  • do dnia 15 maja 2019 r. na 12 – miesięczne szkolenie.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl