Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Samoobrona kobiet

Samoobrona kobiet

Druga edycja programu „Samoobrona kobiet” rozpoczęła się 2 grudnia 2017 r. a jej organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Zajęcia są bezpłatne i zorganizowane w 46 ośrodkach w całym kraju, w tym: w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu oraz 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W całym cyklu zaplanowano dziesięć 90-minutowych treningów, ostatni zakończy się w kwietniu 2018 roku. Program został tak opracowany, aby mogły w nim barć udział panie o różnej kondycji fizycznej. Aby wziąć udział w „Samoobronie kobiet” trzeba jednak mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych oraz dokument potwierdzający indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. Bieżące informacje o przebiegu II edycji na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl