Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Organizacje i stowarzyszenia

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Ponadto: Fundacja „10 kwietnia” - pomocy dzieciom poszkodowanych żołnierzy Al. Jana Pawła II 24, lok. 107 00-133 Warszawa

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646849.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl