Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komisja lekarska

Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec: żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób wymienionych w pkt. 1-3. Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

  • kartę skierowania (wydaje WKU);
  • książeczkę wojskowa;
  • dowód osobisty;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.

Do pobrania: wniosek o skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej.

Ważne!

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej E.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813, 261646849.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl