Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Szkolnictwo wojskowe - to pięć akademii wojskowowych oraz trzy szkoły podoficerskie.

Uczelnie wojskowe: Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Lotnicza Akademia Wojskowa oraz Akademia Wojsk Lądowych są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi. Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach poniższych modeli:

  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej,
  • cywilni absolwenci uczelni wyższych przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce. O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

  1. Posiadająca obywatelstwo polskie.
  2. Niekarana sądownie.
  3. Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.
  4. Pełnoletnia.
  5. Posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl