Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

 

Pierwsze historyczne wzmianki w powojennych dziejach Bolesławca datują powstanie Rejonowej Komendy Uzupełnień w 1945 roku. RKU jest wymieniana jako jedna z trzech pierwszych instytucji powstałych po przyjęciu miasta od administracji wojsk radzieckich.

Budynek WKR

Dokumentem stanowiącym podstawę utworzenia Rejonowej Komendy Uzupełnień było Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istniejących dotychczas rejonowych komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. (D.U. 1945 nr 33 poz. 196). W załączniku do rozporządzenia pod pozycją nr 82, RKU Bolesławiec otrzymała zadania sprawowania wojskowej działalności administracyjnej na terenie ówczesnych powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, miasto Jelenia Góra, Zgorzelice (obecnie Zgorzelec), Lubań i Lwówek (zobacz także: okólnik Nr 34 Naczelnika Wydziału Wojskowego, Urzędu Pełnomocnika Rządu R.P. na okr. adm. Dolnego Śląska oraz załącznik do okólnika). W myśl obowiązującego rozporządzenia 12 września 1945 r. z Rzeszowa do Bolesławca przyjeżdża grupa organizacyjna w składzie: por. Zbigniew Aliński, por. Stanisław Kreś, ppor. Józef Erban, ppor. Józef Napiórkowski, kpr. Kazimierz Szczygieł, kpr. Franciszek Zajdel z zadaniem, zorganizowania Rejonowej Komendy Uzupełnień zajmującej się administracją wojskową dla potrzeb Sił Zbrojnych. Jej pierwszym komendantem zostaje por. Zbigniew Aliński, który działalnością RKU kieruje do końca listopada 1946 roku. Do obowiązków RKU wówczas należało:

  • Demobilizacja żołnierzy osiedlających się na terenie administrowanym przez RKU.
  • Wręczanie demobilizowanym legitymacji i przysługujących odznaczeń za udział w wojnie.
  • Zorganizowanie referatów wojskowych w starostwach i urzędach gmin.
  • Ujęcie na ewidencję zasobów ludzkich podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej i rezerwistów.
  • Organizowanie poboru oraz wcielanie poborowych do zasadniczej służby wojskowej zgodnie z otrzymanymi rozdzielnikami.
  • Organizowanie działalności propagującej służbę wojskową w społeczeństwie oraz uświadamianie istniejącej sytuacji polityczno-gospodarczej państwa, regionu i powiatu.

W 1950 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej, Rejonową Komendę Uzupełnień przekształcono w Wojskową Komendę Rejonową (WKR). Od 1965 roku w miejsce WKR powstał Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW), który dziesięć lat później został przekształcony w Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU).

Funkcję komendanta dotychczas pełnili: por. Zbigniew Aliński, por. Bolesław Korman, mjr Piotr Sienkiewicz, kpt. Jan Smyk, płk Mieczysław Przybyło, płk Władysław Szczupak, płk Władysław Jędryczka, płk Stanisław Chwojnicki, ppłk Zbigniew Borysewicz i obecnie ppłk Andrzej Łuka.

Wojskowa Komenda Uzupełnień podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, z którym od 13 kwietnia 2018 r. weszła w podporządkowanie pod Szefa Sztabu Generalnego WP.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl