Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Eliminacje do zlotu klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, organizuje IV Centralny Zlot Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie od 30 września do 6 października 2018 r. Miejscem realizacji Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu. Za główne cele Zlotu przyjęto m.in.:

 • kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych, w szczególności uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości;
 • popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP;
 • kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym;
 • sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów w trakcie prowadzonych szkoleń i nauki w szkołach;
 • wyłonienie najlepszej szkoły mundurowej w Polsce.

W tej edycji Zlotu przewidziane jest uczestnictwo reprezentacji wyłącznie jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego województwa, prezentującej najlepsze wyniki w regionie. Włączając się w ww. przedsięwzięcie Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu przy zaangażowaniu podległych wojskowych komend uzupełnień przeprowadzi jednodniowe eliminacje wojewódzkie, mające na celu wyłonienie szkoły, która weźmie udział w zlocie.
Na zaproszenie odpowiedziało 6 nw. szkół z terenu administrowanego przez WKU w Bolesławcu realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie służb mundurowych:

 1. Zespół Szkół w Lubomierzu;
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu;
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu;
 4. Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich;
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu;
 6. Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 6 września 2018 r. a o wynikach poinformujemy na stronie internetowej. Jednocześnie niezdeklarowane wcześniej szkoły zachęcamy do zgłoszenia akcesu uczestnictwa w eliminacjach do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. W zawodach organizowanych przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wezmą udział 9-cio osobowe drużyny, które będą rywalizowały w takich konkurencjach jak:

 • marszobieg zespołowy;
 • strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks;
 • rzut granatem na celność;
 • częściowe rozkładanie i składanie kbk AK na czas.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w WKU w Bolesławcu  wyznaczeni zostali mjr Robert Kolasa, tel. 261 646 805 oraz kpt. Jerzy Selinger, tel. 261 646 849.


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl