Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Duplikat książęczki

Jeśli utraciłeś książeczkę wojskową, to: niezwłocznie, osobiście powiadom wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego w celu ustalenia czy jesteś na ewidencji WKU | wypełnij zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej | dokonaj opłaty skarbowej | dostarcz komplet dokumentów do WKU:

  • zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej,
  • potwierdzenie opłaty skarbowej,
  • fotografię (3 cm x 4 cm),
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy albo paszport, w przypadku nie posiadania takowych bo np. zostały skradzione, należy dołączyć stosowne zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży na policji).

Duplikat książeczki wojskowej otrzymujesz w dniu dostarczenia ww. dokumentów.

Ważne
Jeśli odzyskasz utraconą książeczkę wojskową, niezwłocznie przekaż ją wojskowemu komendantowi uzupełnień.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl