Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Ustawy

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.).

 Rozporządzenia

  1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 poz. 36).

 Inne

  1. Decyzja Nr 34/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie organizacji i planowania okresowej służby wojskowej.
  2. Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji, planowania i powoływania żołnierzy rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl